کسپرسکی ایران

انجمن گفتگوی کسپرسکی ایران

 1. انجمن محصولات خانگی و ادارات کوچک

  1. 4 موضوعات
   4 پست
  2. 2 موضوعات
   2 پست
  3. 1 موضوعات
   1 پست
  4. 1 موضوعات
   1 پست
  5. 1 موضوعات
   1 پست
 2. انجمن محصولات سازمانی

  1. کنسول مدیریتی کسپرسکی kaspersky security center

   1 موضوعات 1 پست

   در این بخش می‌توانید درباره کنسول مدیریتی کسپرسکی kaspersky security center گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   1 موضوعات
   1 پست
  2. محصول اندپوینت سکیوریتی kaspersky endpoint security

   1 موضوعات 1 پست

   در این بخش می‌توانید درباره محصول اندپوینت سکیوریتی kaspersky endpoint security گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   1 موضوعات
   1 پست
  3. راهکارهای مجازی کسپرسکی kaspersky security for virtualization

   1 موضوعات 1 پست

   در این بخش می‌توانید در مورد راهکارهای مجازی کسپرسکی kaspersky security for virtualization گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   1 موضوعات
   1 پست
  4. باج افزارها ransomwares

   3 موضوعات 3 پست

   در این بخش می‌توانید در مورد باج افزارها ransomwares گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   3 موضوعات
   3 پست
  5. محصولات جدید بتا جهت تست kaspersky beta testing

   2 موضوعات 2 پست

   در این بخش می‌توانید در مورد محصولات جدید بتا جهت تست kaspersky beta testing گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   2 موضوعات
   2 پست
  6. راهکارهای امنیتی ایمیل kaspersky mail security solutions

   2 موضوعات 2 پست

   در این بخش می‌توانید در مورد راهکارهای امنیتی ایمیل kaspersky mail security solutions گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   2 موضوعات
   2 پست
  7. راهکارهای امنیتی موبایل kaspersky mobile device management

   0 موضوعات 0 پست

   در این بخش می‌توانید در مورد راهکارهای امنیتی موبایل kaspersky mobile device management گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  8. کسپرسکی network agent

   0 موضوعات 0 پست

   در این بخش می‌توانید در مورد کسپرسکی network agent گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  9. محصولات collaboration servers

   0 موضوعات 0 پست

   در این بخش می‌توانید در مورد محصولات collaboration servers گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  10. موضوعات دیگر

   0 موضوعات 0 پست

   در این بخش می‌توانید در مورد موضوعات دیگر محصولات سازمانی گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست

آمار انجمن در 24 ساعت گذشته

0 پست جدید • 0 موضوع جدید • 0 کاربر جدید
تعداد 3 کاربر و 113 نفر مهمان در 24 ساعت گذشته از انجمن بازدید داشتند: Bing [Bot], Google [Bot], MSN [Bot]

مجموع پست ها 19مجموع موضوعات 19مجموع اعضا 7جدیدترین عضو : arsalan