کسپرسکی ایران

انجمن گفتگوی کسپرسکی ایران

 1. انجمن محصولات خانگی و ادارات کوچک

  1. 5 موضوعات
   5 پست
  2. 2 موضوعات
   2 پست
  3. 1 موضوعات
   1 پست
  4. 1 موضوعات
   1 پست
  5. 2 موضوعات
   2 پست
 2. انجمن محصولات سازمانی

  1. کنسول مدیریتی کسپرسکی kaspersky security center

   11 موضوعات 11 پست

   در این بخش می‌توانید درباره کنسول مدیریتی کسپرسکی kaspersky security center گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   11 موضوعات
   11 پست
  2. محصول اندپوینت سکیوریتی kaspersky endpoint security

   1 موضوعات 1 پست

   در این بخش می‌توانید درباره محصول اندپوینت سکیوریتی kaspersky endpoint security گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   1 موضوعات
   1 پست
  3. راهکارهای مجازی کسپرسکی kaspersky security for virtualization

   1 موضوعات 1 پست

   در این بخش می‌توانید در مورد راهکارهای مجازی کسپرسکی kaspersky security for virtualization گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   1 موضوعات
   1 پست
  4. باج افزارها ransomwares

   13 موضوعات 13 پست

   در این بخش می‌توانید در مورد باج افزارها ransomwares گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   13 موضوعات
   13 پست
  5. محصولات جدید بتا جهت تست kaspersky beta testing

   2 موضوعات 2 پست

   در این بخش می‌توانید در مورد محصولات جدید بتا جهت تست kaspersky beta testing گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   2 موضوعات
   2 پست
  6. راهکارهای امنیتی ایمیل kaspersky mail security solutions

   2 موضوعات 2 پست

   در این بخش می‌توانید در مورد راهکارهای امنیتی ایمیل kaspersky mail security solutions گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   2 موضوعات
   2 پست
  7. محصول کاتا یا kaspersky anti targeted attack

   1 موضوعات 1 پست

   در این بخش می‌توانید در مورد محصول کاتا یا kaspersky anti targeted attack گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   1 موضوعات
   1 پست
  8. رمزنگاری یا Encryption

   0 موضوعات 0 پست

   در این بخش می‌توانید در مورد رمزنگاری یا Encryption گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  9. راهکارهای امنیتی موبایل kaspersky mobile device management

   0 موضوعات 0 پست

   در این بخش می‌توانید در مورد راهکارهای امنیتی موبایل kaspersky mobile device management گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  10. کسپرسکی network agent

   0 موضوعات 0 پست

   در این بخش می‌توانید در مورد کسپرسکی network agent گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  11. محصولات collaboration servers

   0 موضوعات 0 پست

   در این بخش می‌توانید در مورد محصولات collaboration servers گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  12. موضوعات دیگر

   1 موضوعات 1 پست

   در این بخش می‌توانید در مورد موضوعات دیگر محصولات سازمانی گفتگو و پرسش کنید.

   مدیر انجمن: Savalan
   1 موضوعات
   1 پست

آمار انجمن در 24 ساعت گذشته

0 پست جدید • 0 موضوع جدید • 0 کاربر جدید
تعداد 2 کاربر و 12 نفر مهمان در 24 ساعت گذشته از انجمن بازدید داشتند: Bing [Bot], Google [Bot]

مجموع پست ها 47مجموع موضوعات 43مجموع اعضا 13جدیدترین عضو : hjyxwz1